Zuzana Kopáčiková – Štefanská, PhD.

fertility koučka

Plodnosť, cykly, motivácia. psychické aspekty neplodnosti, fertility výživa, príprava na otehotnenie, príprava na asistovanú reprodukciu, perinatálna starostlivosť, zvládanie tehotenstva

O mne

Som Certifikovaná koučka a poradkyňa so zameraním na oblasť ženskej plodnosti, zdravia a psychickej pohody. Pomáham klientkam zvládnuť neplodnosť a dostať sa po gynekologických výkonoch do psychickej pohody a vitality . Prinášam celostný prístup a snahu nájsť individuálne riešenie pre každú klientku. Ženskej problematike sa venujem od roku 1999. Profesionálne sa Fertility koučingom a oblasťou ženského zdravia a psychiky zaoberám od roku 2013.