Soňa Ondrejková

Konzultácie, podpora a vzdelávanie v oblasti manažmentu, vedenia ľudí, riadenia firmy

optimalizácie všetkých procesov za účelom šetrenia nákladov, osobná produktivita, dosahovanie biznis cieľov, plánovanie, zvládanie stresu, dokumentácia know-how a jeho plné využitie, spätná väzba a ďalšie oblasti stabilizácie a rastu biznisu.

Telefón  0907 747 456

O mne

Mojím cieľom je pomáhať malým a stredným firmám napĺňať ich biznis ciele. Ukázať im, ako je to možné pomocou zavedenia štruktúry a procesov, efektívnej komunikácie a sledovania kľúčových ukazovateľov. Ako postaviť pevné základy rastu, robiť zmysluplné rozhodnutia postavené na faktoch a číslach. Som zástancom jednoduchých a účelných riešení. Mojím cieľom je, samozrejme, zachovať tvorivosť, otvorenosť, radosť z práce a slobodu myslenia. Odovzdávam svoje profesionálne skúsenosti v podobe praktických odporúčaní. Spoločne s klientom tvoríme individuálne, na mieru šité riešenia. Spolu identifikujeme príležitosti rastu či pozitívnej zmeny. Hľadáme, ako firma môže fungovať rovnako autenticky, avšak ešte efektívnejšie. Zo silných a zručných ľudí budujeme silný tím. Do firmy prúdi čerstvý vietor v podobe štruktúry, poriadku, sústredených činností, efektívnych procesov, rozhodnutí založených na prehľadných dátach a faktoch, a v neposlednom rade čo najefektívnejšieho využitia dostupných zdrojov (financie, čas, ľudské zdroje, informácie, materiál a ďalšie).