Silvia Hudáčková

asistentka europoslanca

politická reprezentácia žien, voľby, volebné pozorovateľstvo, politická komunikácia

O mne

V roku 2022 som ukončila doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave s témou dizertačnej práce, ktorá sa venovala rodovému režimu pri zostavovaní slovenských vlád. Predtým som vyštudovala magisterské štúdium politológie na CEU v Budapešti a na Masarykovej univerzite v Brne.

Dlhodobo pôsobím v oblasti politickej komunikácie. V súčasnosti pracujem ako asistentka slovenského poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Bilčíka. Pracovala som ako hovorkyňa politickej strany vo viacerých kampaniach a asistentka slovenských politikov a političiek.

Vo voľnom čase sa venujem volebnému pozorovateľstvu, crossfitu, miestnemu odboru bratislavskej Živeny a aktivizmu v podobe pomenovávania verejných priestranstiev po ženách.

Publikácie