Petra Dzurovčinová

výkonná manažérka Slovenskej aliancie pre internetovú alianciu

podpora inovatívnych podnikov, public policy, tvorba legislatívy, manažment, neziskové organizácie, startupy, inovácie, technológie, medzinárodné partnerstvá a projekty