PaedDr. Silvia Barnová, PhD.

Vysokoškolská pedagogička (Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom), zástupkyňa riaditeľa Mercury School v Bratislave, výkonná redaktorka vedeckého časopisu Acta Technologica Dubnicae

súkromné školstvo, jazykové vzdelávanie, sociálna klíma školy, rozvoj resiliencie žiakov

Telefón  0903 200 756

Publikácie