Olga Valentová

Redaktorka, moderátorka, PR managerka

kultúra, duševné zdravie, znevýhodnené skupiny

Telefón  0903 658 595

O mne

Venuje sa redaktorskej a dramaturgickej práci, trénuje komunikáciu s médiami, venuje sa v Lige za duševné zdravie témam duševného zdravia a duševných porúch – a detabuizácii týchto tém, šírenie korektných informácií o duševnom zdraví v médiách a zvýšenie informovanosti o pestovaní duševného zdravia /depresia, ADHD, autizmus, výchova detí, stres, ako zvládať krízy a konflikty, závislosti – alkoholizmus, syndrom vyhorenia, terapeuti, poradenstvo – rodinné, smútkové, znevýhodnené skupiny/

Publikácie