Naďa Belovičová

konateľka a riaditeľka OMNI FINANCE, s.r.o., špecialistka na produkty poisťovní

sprostredkovanie poistenia a stavebného sporenia

Telefón  0905 310 262