MUDr.Diana Ganajová

všeobecný lekár pre dospelých

chronické venózne ochorenie, infekcie dýchacích ciest, osteoporóza

Telefón  0915 835723

O mne

Mám ukončenú Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 2002, atestácia- spoločný internistický kmeň a všeobecné lekárstvo. 

Aktívna účasť na kongresoch a seminároch, venovaných zdravotnej problematike, spolupráca s organizáciami pri podujatiach a akciách venovaných športu, zdravej výžive a zdravému životnému štýlu.