Mgr. Simona Petrík

poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky (nezávislá)

podpora rovnosti príležitostí, tematika žien vo vedúcich pozíciách a rodinná politika