Mgr. Ľubica Kordošová

Psychoterapeutka, špeciálna pedagogička

  www.facebook.com/CestaTanca/
Telefón  0907 386 614

O mne

Venujem sa práci s dospelými a s deťmi. Stretávam sa s celou škálou rôznych problémov. Pri práci s deťmi pomáham v období rodinných kríz, či zmien, riešime školské neurózy, či celkové neprospievanie v škole. So staršími dospievajúcimi vývinové krízy a ťažkosti. V práci s dospelými pomáham pri stresom podmienených poruchách a problémoch, súvisiacich s ťažkou, náhlou, či dlhotrvajúcou životnou krízou, pri psychosomatických ťažkostiach, úzkostiach, či depresiách.

Pri svojej práci integrujem odborné znalosti s dlhoročnou skúsenosťou. Využívam znalosti z odborných výcvikov v Kocentratívnej pohybovej terapii, psychotraumatológiia EMDR a terapii Cesta.

Od roku 2015 sa venujem aj špeciálnej práci so ženami. Založila som Cestu Tanca, ktorá je spontánnym a liečivým tancom určeným ženám. Pomáha zbaviť sa nepotrebného stresu, ťaživých blokov a obmedzení z minulosti, ktoré brania tomu, aby sa ženský potenciál prejavil, aby žena vo svojom tele nadobudla opäť zdravú sebaúctu, aby rozumela sama sebe a bola v kontakte so svojimi potrebami, túžbami a so silou ich realizovať.

Nájdete ma v Antistres v Stupave a v Bratislave.

Publikácie

  • Babatko a rodina
  • Nebyt sam (casopis pre nahradne rodicovstvo)
  • Stupavské noviny
  • Rozhovor o Ceste Tanca do Slovenka Zravie rodiny.