Mgr. Eva Bachletová, PhD.,

publicistika, spisovateľka, vysokoškolská učiteľka

súčasnosť a história médií, médiá evanjelickej a.v. cirkvi, kultúra, spoločnosť, kresťanské otázky, kultúra krajanských Slovákov, mediálna manažérka duchovných opier hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku

  www.facebook.com/eva.bachletova
Telefón  0905 813 782

O mne

V oblasti médií pôsobím 30 rokov, nakoľko do médií som začala prispievať ako šestnásťročná. Moja žurnalistická tvorba bola zameraná na deti a mládež, spoločnosť, kultúru, literatúru, literárnu produkciu slovenských spisovateľov žijúcich na Dolnej zemi (územie Maďarska, Srbska, Rumunska), Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku, kresťanské témy. Postupne som sa zamerievala viac na otázky médií, spoločenské témy.

Od roku 2011 pôsobím ako členka redakčnej rady Cirkevných listov a od roku 2015 ako zástupkyňa šéfredaktora. Pravidelne spolupracujem aj s periodikom Knižná revue. Naďalej spolupracujem s krajanskými médiami. V súčasnosti publikujem najmä rozhovory, recenzie, odborné texty, ale aj fejtóny.  

Som členkou Spolku slovenských spisovateľov a OZ Femina – Klub slovenských spisovateliek. Aktívne som sa podieľala a podieľam na projektoch duchovných opier hudobného skladateľa Víťazoslava Kubičku ako mediálna a projektová manažérka. Naďalej spolupracujem s ECAV na Slovensku pri medializácií rôznych aktivít a projektov.

Pôsobila som ako odborná asistentka na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave.

V roku 2006 som sa podieľala na vzniku a príprave a rozvoji nového internetového magazínu študenov žurnalistiky webjournal.sk a internetového rozhlasového portálu študentov žurnalistiky radioaktiv.sk.

Od roku 1989 som sa intenzívne zaoberala literárnou produkciou slovenských autorov žijúcich na Dolnej zemi (územie Maďarska, Srbska, Rumunska). Štátny pedagogický ústav prijal môj návrh, aby do učebníc slovenského jazyka a literatúry pre stredné školy v Slovenskej republike bola zaradená kapitola venovaná dolnozemským slovenským spisovateľom. 

Publikácie