Mgr. Alexandra Janiak

Global Supplier Quality Management Advisor (Quality Engineer pre počítačové komponenty)

project Management, procesný manažment a reingeneering, Six Sigma, riadenie dodávateľov, audity kvality, matičné dosky

  www.facebook.com/alexandra.janiak
Telefón  0917 450 402

Publikácie