Martina Vagačová

lektorka Efektívneho rodičovstva

práca s rodičmi a deťmi, ktorej sa intenzívne venujem od roku 2010 najmä prostredníctvom Kurzov efektívneho rodičovstva, rodičovských klubov, seminárov na vybrané výchovné problémy a individuálnych konzultácií

O mne

Venujem sa vzdelávaniu a poradenstvu vo výchove. Pracujem predovšetkým s rodičmi, ale aj inými ľuďmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytváram priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a  rozvoj postojov a praktických zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa. Vychádzam z adlerovských princípov individuálnej psychológie, konkrétne cez program Efektívneho rodičovstva. Ide o overený koncept výchovy s dlhoročnou tradíciou, ktorý zmenil vzťahy a život tisícok rodín po celom svete. Jedná sa o prístup, ktorý sa zaoberá nielen výchovnými problémami a spôsobmi ich riešenia, ale najmä budovaním vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. 

Publikácie

  • Svedomie (Dieťa 11/2011) Aké miesto má vo výchove a na čo sa má rodič zamerať ak chce budovať svedomie dieťaťa.
  • Zodpovednosť (Dieťa 10/2011) Láska, pravidlá a sloboda- princípy, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie pre rozvoj zodpovednosti u dieťaťa.
  • Čo robia tresty v živote detí (Dieťa 6/2011) Zamyslenie sa nad tým, k čomu deti vychováme, ak siahame po trestoch.
  • Umenie povedať NIE (Dieťa 3/2011) Schopnosť rodičov užitočným spôsobom dávkovať odmietnutie je vo výchove ako pridávanie korenia do jedál. Ak odhadnete správnu mieru, obyčajná dusená zelenina sa zmení na orientálnu pochúťku.
  • Rodičovský rozhovor (Dieťa 2/2011) Nie je rozprávanie ako rozprávanie. Múdry človek s vami rozpráva, hlupák iba hovorí. (Ben Johnson)
  • Na čom stojí a padá naša výchova http://www.rodinka.sk/vychova-a-skoly/vychovavame-deti/vychova-deti-vztah/
  • Ako sa to správaš? http://www.rodinka.sk/index.php?id=spravanie-deti-hranice
  • Samostatné dieťa, odkedy ? http://www.rodinka.sk/index.php?id=samostatne-dieta-kedy-spravny-ca
  • Nočná pyramída, RTVS, 2.7.2016 http://www.aomega.sk/sk/host_pramidy/host_pramidy_s_martinou_vagacovou.php