Marcela Havrilová

riaditeľka pre oblasť školstva Microsoft Slovensko/ Education Lead Slovakia

školstvo, transformácia škôl, biznis, ženy v spoločnosti, leadership, silné stránky a práca s nimi, prezentačné zručnosti

Publikácie