Małgorzata Wojcieszyńska

novinárka, šéfredaktorka poľského časopisu na Slovensku Monitor Polonijny

politika a kultúra v Poľsku, poľská menšina na Slovensku, poľsko-slovenská spolupráca

  www.facebook.com/mwobla
Telefón  0905 623 064
E-mail  mwobla@gmail.com

O mne

spoluprácovnička portalu Ženy v meste,  organizátorka poľských kultúrnych podujati na Slovensku, podpredsedníčka Poľského klubu – spolku Poliakov a ich Priateľov na Slovensku,

Publikácie