Lucia Muthová, PhD.

riaditeľka odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne, správkyňa Nadácie Allianz

firemná komunikácia, spoločenská zodpovednosť, poisťovníctvo

  www.facebook.com/lucia.muthova
Telefón  0905 287 111