Katarína Simonová

plastická chirurgička

chirurgické a mini invazívne zakroky v oblasti tváre, operácie prsníkov a intímnych partií. Body conturing - laserovou technikou

Telefón  0905 244 577

O mne

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave 1990r., atestácia zo všeobecnej chirurgie v 1993 r.nadstavba z cievnej chirurgie a popálenín, atestácia z plastickej chirurgie v 2003. Pracovala na chir. Oddelení NsP Ružinov od 1990 r.do 1997,  pracovala na Klinike Plastickej chirurgie NsP Ružinov od roku 1997 do 2014

Od 1.3.2014 pracuje na plný uvazok na kl. Esthetic Bratislava

Študijne pobyty: New York 1995, Praha 200, 2001

Prednášková činnost: je autorkou a spoluatorkou viacerých odborných prednášok z všeobecnej a plasticej chirurgie ako aj Laserovej terapie na domácich a zahraničných kongresoch/Bratislava, Praha, San Francisco, Brno, Hradec Kralové, Viedeň

Publikačná činnosť: Spoluautor min. dvoch vedeckých publikácií v zahraničných recenzovaných časopisoch.

Vedecká činnosť: spracovanie tuku na učely lipograftingu a lipofilingu. Miniinvazívne techniky fiftingu tvare a krku

Odborné spoločnosti: člen Spoločnsti plastickej chirurgie Slovenskej lekárskej spoločnosti, člen Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky a Slovenskej laseroterapeutickej spoločnosti v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti