JUDr. Tatiana Prokopová

riadiaci partner advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs s.r.o.

Právo nehnuteľností a stavebné právo, právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť, sporová agenda – slovenská aj európska - obchodná, realitná, ochrana hospodárskej súťaže, štátna pomoc, zdravotníctvo

Telefón  02/59303411

Publikácie

  • „Triáda realitných zákonov alebo čo nás čaká a (asi) neminie v roku 2015“, Trend, november 2014 (spoluautor).
  • „Resurrection of Arbitration Proceedings in the Slovak Republic? (Vzkriesenie rozhodcovských konaní v Slovenskej republike?)“, CEE Legal Matters online, október 2014 (spoluautor).
  • „Nástrahy spojené s rozhodnutiami Európskej komisie“, Trend, september 2014 (spoluautor).
  • „European Commission: Immediate effects of its decisions (Európska komisia: Okamžitý výkon rozhodnutí)“, AmCham Connection, júl/august 2014 (spoluautor).
  • „International Secured Transactions: Slovak section (Medzinárodné zabezpečené transakcie: časť o Slovensku)“, Thomson Reuters, február 2014 (spoluautor).
  • „Real Estate Investment in Central and Eastern Europe: Slovak Republic“ (Realitné investície v Strednej a východnej Európe: časť o Slovensku)“, Practical Law, október 2013. (spoluautor).