JUDr. Jana Pagáčová

partner advokátskej kancelárie Squire Patton Boggs s.r.o.

Právo obchodných spoločností, zlúčenia a akvizície, private equity, bankovníctvo a finančné služby, energetika a prírodné zdroje, právo duševného vlastníctva a informačné technológie, licencovanie

Telefón  02/59303411

Publikácie

 • Supporting Small Businesses: All Quiet on the Front? (Podpora malých podnikov: ticho na fronte? “, AmCham Connection, november/december 2015 (spoluautor).
 • „Energetický audit - povinnosť pre veľké podniky“, Trend, september 2015 (spoluautor).
 • „Európska vízia inteligetnej regulácie pre automobilový priemysel“, Trend, apríl 2015 (spoluautor).
 • „Slovak Government Aims to Improve Business Environment (Slovenská vláda chce zlepšiť podnikateľské prostredie)“, AmCham Connection, marec 2015 (spoluautor).
 • „Slovak Republic: Company Formation, A Practical Global Guide, Third Edition (Slovenská republika: Založenie spoločností, Praktická ceslovetová príručka, tretia edícia)“, Globe Law and Business, január 2015 (spoluautor).
 • „Mandatory Non-financial CSR Reporting – Too Much or Not Enough (Povinné zverejňovanie nefinančných informácií o spoločenskej zodpovednosti spoločností – príliš veľa alebo nie dosť?“, AmCham Connection, december 2014 (spoluautor).
 • „Prečo kľúčoví manažéri predčasne odchádzajú z vrcholových postov“, Trend, október 2014 (spoluautor).
 • „Investment Opportunities in Central & Eastern Europe (Investičné príležitosti v strednej a východnej Európe),“ The American Lawyer, júl 2014 (spoluautor).
 • „Increase of importance of monitoring of the financial indicators of a company in relation to the personal liability of members of corporate bodies of the company (Zvýšenie významu sledovania finančných ukazovateľov spoločnosti v súvislosti s osobnou zodpovednosťou členov orgánov spoločností),“ Financial Manager, máj 2013 (spoluautor).
 • „Personal liabilities in a corporate context (Osobná zodpovednosť v korporátnom kontexte),“ AmCham Connection, marec/apríl 2013 (spoluautor).
 • „Monitoring Employees? Do Not Take Justice Into Your Own Hands! (Monitorovanie zamestnancov? Neberte zodpovednosť do vlastných rúk)“ AmCham Connection, október 2012 (spoluautor).
 • „Cloud Computing – A New Paradigm in Data Processing (Cloud computing – nová paradigma v spracúvaní osobných údajov,“ AmCham Connection, máj/jún 2012 (spoluautor).
 • „Mergers of Companies (Zlúčenia spoločností)“ The Slovak Spectator: Investment Advisory Guide 2011/2012.