JUDr. Dominika Chovanová

právnik

náhrada škody na zdraví, pacientské práva

Telefón  +421 55 694 39 91

Publikácie

  • HUSOVSKÝ, T., CHOVANOVA, D.: V skratke o zodpovednosti lekára za škodu spôsobenú prístrojom. In Slovenský lekár, číslo 9-10/2015
  • VOLČKO, V., CHOVANOVÁ, D.: Náhrada nemajetkovej ujmy a nesprávne koleno (rozbor právnej kauzy), In Slovenský lekár, číslo 7-8/2015, ISSN 1335-0234, str. 133
  • CHOVANOVÁ, D., HUMENÍK, I: (Zdanlivá) konkurencia náhrady za nemajetkovú ujmu a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 7-8/2015, č. 6/2015
  • CHOVANOVÁ, D., HUMENÍK, I.: K Sťaženie spoločenského uplatnenia a nemajetková ujmy, Ústavný súd vs Najvyšší súd. In Slovenský lekár, číslo 5-6/2015, ISSN 335-0234, s. 104
  • PÁZMÁNY, T., CHOVANOVÁ, D.: K Rozsudku Najvyššieho súdu ČR 25 Cdo 1628/2013 – Dokazovanie príčinnej súvislosti v medicínsko-právnych sporoch. In Slovenský lekár, číslo 3-4/2015, ISSN 335-0234.
  • PÁZMÁNY, T., CHOVANOVÁ, D.: Judikatúra Najvyššieho a Ústavného súdu ČR: dokazovanie príčinnej súvislosti v medicínskoprávnych sporoch. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 4/2015, ISSN 1339-164X (online) ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie).
  • CHOVANOVÁ, D., HUMENÍK, I.: Poučenie a informovaný súhlas pri nespôsobilých osobách. In Slovenský lekár. Číslo 11-12/2014, ISSN 1335-0234, str. číslo 192.
  • CHOVANOVÁ, D., HUSOVSKÝ, T.: Vybrané právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti maloletému pacientovi. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 12/2014, ISSN 1339-164X (online), ISSN 1338-2071 (tlačené vydanie).
  • CHOVANOVÁ, D.: Právo osoby na súkromie a zdravotná dokumentácia- zásady jej vedenia, výpisy a nahliadanie. In Právo-medicina.sk, číslo 1/2014, ročník I, ISSN 133-312X, str. 29 a nasl