Jana Shafique Bieliková

Spoluzakladateľka Connect, podnikateľka, mentorka

projektový manažment, komunikácia a event manažment, financie – základné rozpočtovanie a cashflow, podpora inovatívnych podnikov, podnikanie, neziskové organizácie, Pakistan, UAE

Publikácie