Jana Bendová

praktický lekár pre dospelých, odborníčka na všeobecné lekárstvo

prevencia, kardiovaskulárna a onkologická, preventívne prehliadky v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých , komplexný manažment pacienta

Telefón  0902 131 322

Publikácie