Jana Ashford

psychologička, psychoterapeutka

psychoterapia, poradenstvo, práca s deťmi aj dospelými

O mne

Pracujem s deťmi a dospelými v ALMA Centre pre zdravý vývin v bratislavskej Dúbravke. Venujem sa širokému okruhu problémov, čo robí moju prácu veľmi rôznorodou a zaujímavou. V terapeutickej práci s deťmi využívam prvky hravej terapie, prácu s figúrkami v piesku aj rôzne jednoduché arteterapeutické techniky. Rodičom sa snažím odpovedať na otázky ohľadom toho, čo viedlo k ťažkostiam ich dieťaťa a ako mu z nich pomôcť. S dospelými v individuálnej terapii sa venujeme najrôznejším témam od zvládania ťažkých rodinných situácií až po ťažkosti so sebahodnotením. Vo svojej práci sa snažím využiť a integrovať vedomosti z rôznych druhov odborných výcvikov (napr. psychodynamická terapia, terapia zameraná na emócie, psychotraumatológia a EMDR).