Ing. Kristína Takátsová

Audítorka/daňová poradkyňa/účtovníčka/mzdárka

účtovníctvo, účtovná závierka, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, spracovanie miezd

Telefón  0905 511 171