Ing. Anna Valachova

správkyňa Nadácie na pomoc onkologickým pacientom, konateľka a manažerka zdravotneho zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Nitre

liečba a starostlivosť o onkologického pacienta z pohľadu pacienta, pacientská organizácia a spolupráca s lekármi, pacientská organizácia a donory, zdravotná starostlivosť a lieky

Telefón  0905 403 726