Elena Kohútiková

zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky

bankovníctvo, financie, euro, Národná banka Slovenska, VÚB banka, Nadácia VÚB, ženy v biznise, vzdelávanie žien, Biznis akadémia pre podnikavé ženy

E-mail  tlacove@vub.sk

O mne

Vyštudovala som Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Mojou prvou pracovnou skúsenosťou po ukončení vysokoškolského štúdia bola práca v podnikovej sfére a to v ZŤS v Dubnici nad Váhom. Doktorát z ekonómie som získala pri práci v Ekonomickom ústave SAV. Od roku 1990 som pracovala v Štátnej banke Československej, neskôr v Národnej banke Slovenska. V tejto inštitúcii som zastávala post vrchnej riaditeľky ekonomického úseku, členky Bankovej rady a od roku 2000 som pôsobila ako viceguvernérka NBS. Centrálnu banku som zastupovala v Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku.

Od roku 2006 pracujem vo VÚB banke. Začínala som ako členka predstavenstva a vrchná riaditeľka Úseku finančných a kapitálových trhov. Od marca 2009 zastávam post zástupkyne generálneho riaditeľa.

Intenzívne sa tiež venujem postaveniu žien v biznise. Dlhodobo podporujem ich podnikateľské aktivity a vzdelávanie aj prostredníctvom Nadácie VÚB a nášho projektu Biznis akadémie pre podnikavé ženy.

 

Publikačná činnosť

Za posledných 25 rokov svojej práce v centrálnom a komerčnom bankovníctve som publikovala veľké množstvo článkov a zúčastnila sa množstva konferencií, na ktorých som prezentovala témy týkajúce sa makroekonomiky, zavedenia eura, bankového a finančného sektora, SEPA, postavenia žien v riadiacich pozíciách a pod. v SR i v zahraničí.

Pravidelne tiež prednášam na univerzitách na Slovensku. V posledných rokoch som sa zúčastnila napr:  v paneli na konferencii Přijetí spoločné evropské meny v ČR s prezentáciou Euro na Slovensku- čo prinieslo občanom a firmám (Praha, 2016). Moderovala som panel na Výročnej konferencii Českej Bankovej Asociácie – Banky a Euro, prezentovala Pohľad bankového sektora (Praha, 2015), vystupovala v paneli na 11. Výročnej konferencii pre finančný sektor s prezentáciou  Banky a Euro – ako spolunažívajú (Praha, 2015), prezentovala v paneli na Women’s Empowerement forum tému Women’s carreer path is not about the balance, it’s the merge (Brusel, 2015).

Ďalšie podujatia, na ktorých som prednášala:

  • stretnutie Top Centra podnikateliek – Slasti a strasti podnikateliek (2015),
  • konferencia Trend Finančný manažment – Banky majú zdrojov dosť, čakajú na dobré projekty (2014),
  • pravidelné prednášky ohľadom financovania podnikateľského sektora a regulácie bankového sektora na konferenciách SAF (2010-2014).