Dorota Červenková

lekárka na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UNB Ružinov Bratislava, lekár na Klinike Esthetic s.r.o.

Plastická chirurgia, popáleniny, laserová medicína, estetická medicína

Telefón  0905 244 577