Dáša Foglarová

HR Managerka, projektová managerka, riaditeľka

ľudské zdroje v spoločnostiach, vzdelávanie a rozvoj ľudí, motivácia zamestnancov, pracovná psychológia, startupy a ľudia v nich, riadenie startupu, generačné rozdiely v práci, inovácie pre domácnosti, projektové riadenie

  www.facebook.com/DOCKITIN
Telefón  0903200452

Publikácie