Beáta Brestenská

docentka na Prírodovedeckej fakulte UK, vedúca Inkubátora inovatívnych učiteľov UK

školstvo, kvalitný učiteľ, nezáujem o povolanie učiteľ, kariérny rast učiteľa, digitalizácia školstva, kreatívna digitálna gramotnosť, digitálna demencia, digitalizácia spoločnosti

O mne

Štyri roky (2002 - 2006) som bola poslankyňou za stranu ANO Pavla Ruska.

Publikácie