Andrea Jobbová

CFO, manažérka a biznis konzultantka

Riadenie malých a stredných podnikov, start-upov, poradenstvo a biznis consulting pri zavádzaní podnikových informačných systémov do firiem, zavádzanie a optimalizácia interných procesov

  www.facebook.com/andrea.jobbova
Telefón  0905 323 345