Alica Klamová

staroslivosť o domáce zvieratá, spopolňovanie domácich zvierat, hotel pre psíkov

starostlivosť o psíkov v Pethoteli, služby spojené so spopolnením domácich miláčikov, odvoz zvieratka, sprostredkovanie dôstojnej rozlúčky majiteľov s ich zvieratkom, doručenie ostatkov v urne domov

Telefón  0911 717 631