Adriana Krajčiová

QA Engineer – Software Tester, ESET, spol. s r.o.

Manažmentové aplikácie pre bezpečnostnú správu serverov a klientskych operačných systémov – ich nasadzovanie a agilné testovanie, príprava testovacieho prostredia, dohľad nad kvalitou, návrhy na vylepšenie aplikačných funkcií

E-mail  zenyinak@eset.sk
Web  www.eset.sk