Ing. Lucie Urválková

finančná riaditeľka a členka predstavenstva UNIQA poisťovňa SK a UNIQA pojišťovna CZ

financie, manažment, poisťovníctvo, ženský mentoring

Telefón  0905 403 826

Publikácie