Ing. Lucia Polakovičová

riaditeľka a autorka projektu, event manažérka

riadenie, zdravý životný štýl, prevencia, psycho-somatika

  www.facebook.com/wwwsporttubesk/?fref=ts
Telefón  +421905 605 222

O mne

Event management, PR, motivácia k zmene životného štýlu, obezita, „school enviroment“, školské stravovanie, zdravý/nezdravý životný štýl detí, vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy, všetky témy týkajúce sa prevencie obezity a motivácie k pohybu a zdravému stravovaniu  

Publikácie